Dåstrup Fælled

Bille Arc har som opgave for Roskilde Kommune udfærdiget et idéoplæg til lokalplan for et nyt boligområde på Dåstrup Fælled, tæt på Viby. Området er på ca. 16 hektar og i dag ubebygget. Der kan opføres mellem 80 og 160 boliger afhængig af grundstørrelser og boligtyper. Udstykningen imødeser mange forskellige behov og ønsker.
  • Almindelig parcelhusgrund
  • Rækkehus eller kædehus
  • Bofællesskaber for familier og seniorer
  • Som noget helt særligt: Små grunde til individuelle private enfamilieshuse, der gør det muligt for mellemindkomst-familier at komme ind på det private boligmarked.
Download idéoplæg
Daastrup Fælled

Galleri

Download ideoplæg
Download ideoplæg
Traditionel udstykning
Traditionel udstykning.
Dåstrup Fælled ligger mellem bymidten og stationen
Dåstrup Fælled ligger mellem bymidten og stationen
Organisk struktur
Organisk struktur
Byggemodning
Byggemodning
Dåstrup Skelbækken
Dåstrup Skelbækken
Dåstrup bebyggelsesplan
Dåstrup bebyggelsesplan

Vision

Et arkitekttegnet, fremtidssikret og klimavenligt hus er en god investering.

Proces

Her kan I se, hvordan I kommer fra idé til færdig bolig.

Projekter

Se et lille udvalg af vores projekter og løsninger gennem 15 år.