Proces

Fra idé til nøglefærdigt hus i 4 trin.

I kan vælge, om I vil have et nøglefærdigt hus, der står klar til jer på det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris.

Eller I kan vælge at blive involveret i de forskellige faser med jeres ideer, eget arbejde eller materialer til byggeriet, som I selv anskaffer.

Træhuse tegnet af Bille Arc

Trin 1 - Kontakt

Kontakt arkitekt Jan Bille og aftal et uforpligtende og omkostningsfrit møde, hvor I kan uddybe jeres ønsker overfor arkitekten og få en foreløbig vurdering af mulighederne for at realisere projektet. Dette møde tager typisk 1 – 2 timer.

Trin 2 - Skitsering

Arkitekten kan herefter tegne skitser med planer og facader der viser, hvordan jeres projekt kan udformes. Dette arbejde vil typisk koste 5.000 kr. eks. moms og give jer et godt grundlag for at vurdere, om I vil gå videre med projektet.

Trin 3 - Projektmateriale

Hvis I ønsker det kan arkitekten og ingeniøren udarbejde et projektmateriale, der kan bruges til en byggeansøgning. Denne opgave koster typisk mellem 10.000 og 30.000 kr. afhængig af byggeriets størrelse og karakter.

Trin 4 - Nøglefærdigt hus

I kan også vælge et nøglefærdigt hus med arkitekten som totalrådgiver. Det betyder, at arkitekten udarbejder et samlet projekt med bistand fra ingeniør, landinspektør mv. og indgår aftale med en entreprenør. Et samlet projekt inklusiv byggeansøgning koster typisk imellem 100.000 og 250.000 kr.

Bille Arc bygger bæredygtigt, klimavenligt og for fremtiden

Vi ønsker at bruge de kreative kræfter, der findes blandt købere og sælgere, producenter og brugere til at udvikle et helt igennem bæredygtigt byggeri.

Hvordan får vi skabt dette samarbejde ? Vi vil gerne have bud fra jer, der selv står i den situation, hvor i skal købe et hus, flytte, bygge til eller skabe en anden forandring i jeres bolig.

Hjælp os med gode ideer til, hvordan vi gennem byggeriet får gjort verden til et bedre sted at være.