Om Bille Arc

Bille Arc er et lille firma med store ambitioner.

Vi har sat os for at tilbyde  klimavenlige huse med løsninger, der forbedrer vores egen og andres hverdag.

Vi vil bruge de kreative kræfter, der findes blandt købere og sælgere, producenter og brugere til at skabe bæredygtige boliger.

Arkitekt Jan Bille

Arkitekt Jan Bille

Jeg er uddannet arkitekt fra Akitektskolen i 1975 og har arbejdet med planlægning og arkitektur lige siden.

Jeg fik i 1990 et fantastisk job som Planchef i Roskilde kommune, og jeg har i den rolle være med til at udvikle Roskilde til en attraktiv og velfungerende by. Jeg har bl.a. været med til at udvikle områder som Hyrdehøj, Trekroner, Musicon og Bymidten.

I 2015 valgte jeg at blive selvstændig med mindre byggerier som mit arbejdsfelt, men også suppleret med planopgaver for private grundejere.

Mit mål har altid været at opnå den bedste kvalitet ud fra de givne omstændigheder, og jeg synes selv, at mit virke kan aflæses i Roskilde og på mine individuelle projekter de seneste år.

Træhuse for fremtiden

Jeg tager i princippet alle opgavetyper, men har specielt udviklet min viden indenfor træbyggeri, som jeg ser en stor fremtid i.

Min fascination ved træhuse er, at de ud fra mine erfaringer er  billige, bæredygtige, behagelige at opholde sig i, kræver minimalt vedligehold og er smukke at se på og røre ved.

Derfor er det en stor glæde for mig, at jeg har haft mulighed for at opføre adskillige træhuse, og erfare, at interessen for træhuse er stadig stigende.

Kontakt

Telefon / mobil

E-mail

Adresse

Arkitekt Jan Bille
Bille Arc ApS
Penselstrøget 9
Musicon
4000 Roskilde

Arkitekt Jan Bille bor på Musicon i Roskilde

Hos Bille Arc kan I få et hus, der er dynamisk, arkitekttegnet, klimavenligt og individuelt.

Huset udformes og indretttes altid i et tæt samarbejde med jer. På den måde får I det hus, I har brug for.

Bille Arc indgår som arkitekt i et team bestående af ingeniør, entreprenør og øvrig relevant rådgivning.

Herved sikres det, at de streger, som arkitekten tegner, kan realiseres indenfor en fast pris, og dermed får I tegnet og opført jeres drømmehus til den pris, I har godkendt.

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I har spørgsmål eller ideér om bæredygtigt byggeri.

Vi vil svare, så godt vi kan, eller søge svar hos andre eksperter.

Bille Arc er ikke et typehusfirma, men vi vil gerne udvikle og anvende bæredygtige standardløsninger i samarbejde med vores kunder.

Når du får bygget et klimavenligt hus af Bille Arc, vil de gode løsninger, du har været med til at udvikle, også komme andre til gode.

Og i det hus, vi bygger til dig, vil vi bruge de bedste af de løsninger, vi har brugt i andre byggerier.

projektering og totalrådgivning

Bille Arc ApS v/ Arkitekt m.a.a. Jan Bille

Vision

Et arkitekttegnet, fremtidssikret og klimavenligt hus er en god investering.

Proces

Her kan I se, hvordan I kommer fra idé til færdig bolig.

Projekter

Se et lille udvalg af vores projekter og løsninger gennem 15 år.