Om Bille Arc

Bille Arc er et lille firma med store ambitioner.

Vi har sat os for at tilbyde  klimavenlige huse med løsninger, der forbedrer vores egen og andres hverdag.

Vi vil bruge de kreative kræfter, der findes blandt købere og sælgere, producenter og brugere til at skabe bæredygtige boliger.

Arkitekt Jan Bille

Bæredygtig standard

Bille Arc er ikke et typehusfirma, men vi vil gerne udvikle og anvende bæredygtige standardløsninger i samarbejde med vores kunder.

Når du får bygget et klimavenligt hus af Bille Arc, vil de gode løsninger, du har været med til at udvikle, også komme andre til gode.

Og i det hus, vi bygger til dig, vil vi bruge de bedste af de løsninger, vi har brugt i andre byggerier.

Dialog

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I har spørgsmål eller ideér om bæredygtigt byggeri.

Vi vil svare, så godt vi kan, eller søge svar hos andre eksperter.

Kontakt

Telefon / mobil

E-mail

Adresse

Arkitekt Jan Bille
Bille Arc
Rytmegruppen
Musicon
4000 Roskilde

Hos Bille Arc kan I få et hus, der er dynamisk, arkitekttegnet, klimavenligt og individuelt.

Et dynamisk hus opfylder familiens ændrede behov.

Et arkitekttegnet hus er funktionelt og brugervenligt, med smukke rum og harmoniske proportioner.

Et klimavenligt hus sparer energi og opfylder kravene til lavenergibyggeri.

Et individuelt hus er skræddersyet til jeres behov og ønsker. 

Projektering og totalrådgivning

Bille Arc ApS v/ Arkitekt m.a.a. Jan Bille

Huset udformes og indretttes altid i et tæt samarbejde med jer. På den måde får I det hus, I har brug for.

Bille Arc indgår som arkitekt i et team bestående af ingeniør, entreprenør og øvrig relevant rådgivning.

Herved sikres det, at de streger, som arkitekten tegner, kan realiseres indenfor en fast pris, og dermed får I tegnet og opført jeres drømmehus til den pris, I har godkendt.

Vision

Et arkitekttegnet, fremtidssikret og klimavenligt hus er en god investering.

Proces

Her kan I se, hvordan I kommer fra idé til færdig bolig.

Projekter

Se et lille udvalg af vores projekter og løsninger gennem 15 år.